Zapytania możesz kierować w dogodnej dla Ciebie formie.

Maciej Śpiewak
Telefonicznie i/lub sms:+48 602 358 768

Email: [email protected]
Maciej Śpiewak
Osobiście w mojej siedzibie:
Szczecińska 1 „L”/3, 72-003 Dobra; 53.485670, 14.401404
Gdziekolwiek mnie spotkasz face to face.
„Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1).”