Vous pouvez effectuer vos demandes de renseignements sous une forme qui vous convient.

 

Maciej Śpiewak
Par téléphone et/ou SMS: +48 602 358 768
Courriel: dobra@post.pl
Maciej Śpiewak
En personne, dans mon bureau:
rue Szczecińska 1 “L”/3, 72-003 Dobra (Pologne); 53.485670, 14.401404
Partout où vous me rencontrerez en personne.

"Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisani Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1)."