You can direct your enquiries in a form convenient for you:

 

Maciej Śpiewak
Phone me and/or text me: +48 602 35 87 68
E-mail: dobra@post.pl
Maciej Śpiewak
Personally at my place:
Szczecińska 1 “L”/3, 72-003 Dobra; 53.485670, 14.401404
Anywhere you will meet me face to face.

"Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisani Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1)."