Du kan fremsætte dine forespørgsler på den måde, der er praktisk for dig:

 

Maciej Śpiewak
Ring til mig på, eller send mig en SMS til: +48 602 35 87 68
E-mail: dobra@post.pl
Maciej Śpiewak
Personligt hos mig:
Szczecińska 1 “L”/3, 72-003 Dobra; Polen; 53.485670, 14.401404
Du møder mig ansigt til ansigt, uanset hvor du er.

"Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisani Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1)."