Du kan fremsætte dine forespørgsler på den måde, der er praktisk for dig:

Maciej Śpiewak
Ring til mig på, eller send mig en SMS til: +48 602 358 768

Email: [email protected]
Maciej Śpiewak
Personligt hos mig:
ul. Szczecińska 1 „L”/3, 72-003 Dobra; Polen; 53.485670, 14.401404
Du møder mig ansigt til ansigt, uanset hvor du er.
"Behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed for sådanne oplysninger og ophævelse af direktiv 95/46 / EF (almindelig databeskyttelsesforordning) (EUT EU 2016, nr. 119, s. 1)."